بورس۲۴
1403/01/07
08:58
«فماک» سال پر فروشی را سپری کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ماداکتو استیل کرد در مدت ۱۲ ماهه سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۲۸۶ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ماداکتو استیل کرد در مدت ۱۲ ماهه سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۲۸۶ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فماک در اسفند ماه ۲۸ میلیارد تومان فروش داشت که کمی پایین تر از بهمن بود. فروش ۱۲ ماهه شرکت نسبت به دوره مشابه قبل ۱۲۲ درصد رشد نشان می دهد. رشد فروش از محل افزایش مقدار و همچنین افزایش نرخ فروش بوده است.


ف
انتهای خبر

0
0