سهم برتر (بست بورس ۹۷)

نمایش اخبار قدیمی‌تر

خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
3  خبر در
30 روز اخیر

خودرو

ایران خودرو
3  خبر در
30 روز اخیر

بساما

بیمه سامان
3  خبر در
30 روز اخیر

حریل

ریل پردازسیر
3  خبر در
30 روز اخیر

وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی
2  خبر در
30 روز اخیر

فولاد

فولاد مبارکه اصفهان
2  خبر در
30 روز اخیر

شاخص کل

2  خبر در
30 روز اخیر

وساپا

سرمایه‌گذاری سایپا
2  خبر در
30 روز اخیر

غکورش

صنعت غذایی کورش
2  خبر در
30 روز اخیر

وساخت

سرمایه گذاری ساختمان‌ایران
2  خبر در
30 روز اخیر

سصوفی

سیمان صوفیان
1  خبر در
30 روز اخیر

سبهان

سیمان بهبهان
1  خبر در
30 روز اخیر

غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
1  خبر در
30 روز اخیر

برکت

گروه دارویی برکت
1  خبر در
30 روز اخیر

سشرق

سیمان شرق
1  خبر در
30 روز اخیر

شپنا

پالایش نفت اصفهان
1  خبر در
30 روز اخیر

زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
1  خبر در
30 روز اخیر

پتایر

ایران تایر
1  خبر در
30 روز اخیر

مرقام

ایران‌ارقام
1  خبر در
30 روز اخیر

سکرما

سیمان کرمان
1  خبر در
30 روز اخیر