بورس۲۴
1403/04/20
19:09
بررسی دلایل نوسان زیان عملیاتی "وحکمت" در یکساله ۱۴۰۲

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بیمه حکمت صبا در خصوص نوسان ۱.۳۶۶ درصدی زیان عملیاتی شرکت نسبت به دوره مقایسه ای پیشین توضیحاتی ارائه نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بیمه حکمت صبا در خصوص نوسان ۱.۳۶۶ درصدی زیان عملیاتی شرکت نسبت به دوره مقایسه ای پیشین اظهار داشت: زیان عملیاتی شرکت در نتیجه جذب پرتفوهای زیان دیده در سنوات قبل، شناسایی و ثبت خسارتهای اعلامی از سوی بیمه گذاران که سبب افزایش خسارت های پرداختی در سال مورد گزارش بخصوص در ایام پایان سال و به تبع آن افزایش ریسک های منقضی نشده بوده ، برنامه شرکت بر آن است تا در سال جاری با عدم پذیرش و تمدید بیمه نامه های زیان ده سال گذشته و انتخاب ریسک های متعادف، همچنین اصلاح ترکیب پرتفوی شرکت، اقدام به اصلاح و جبران زیان وارده نماید.


این شرکت همچنین در خصوص درلایل عدم تجدید ارزیابی سر فصل زمین و ساختمان بیان داشت: سر فصل زمین و ساختمان این شرکت در سال ۱۴۰۰ تجدید ارزیابی گردیده و برنامه شرکت بر آن بود تا در راستای رعایت استانداردها و قوانین مربوطه ، پس از ۵ سال ، نسبت به تجدید ارزیابی مجدد اقدام نماید. با عنایت به اینکه در گزارش حسابرس قید گردیده که چنانچه ارزش مورد/ موارد تجدید ارزیابی شده، قبل از اتمام ۵ سال ، صد در صد افزایش یابد. شرکت می تواند / می بایست نسبت به تجدید ارزیابی مجدد اقدام نماید لذا برنامه مدیریت بر آن است تا در سال جاری، عملیاتی نماید.

وحکمتووووو
انتهای خبر

0
0