بورس۲۴
1403/04/20
19:44
"وحکمت" از عملکرد ۳ ماهه گزارش داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بیمه حکمت صبا در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۳برای هر سهم خود ۱۴۷ ریال سود محقق کرد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بیمه حکمت صبا در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۳برای هر سهم خود ۱۴۷ ریال سود محقق کرده که نسبت به دوره مشابه قبل کاهش ۸ درصدی داشت.


همچنین بیمه حکمت صبا در ۳ ماهه سود خالصی معادل ۴۶ میلیارد تومان به دست آورد که نسبت به دوره قبل ۸ درصد کاهش داشت.


گفتنی است جمع درآمدهای بیمه ای این شرکت با افزایش ۹ درصدی به ۲۴۴ میلیارد تومان رسید. سایر درآمد های بیمه ای این شرکت با سرمایه ثبت شده حدود ۳۱۱ میلیارد تومانی نیز کاهش ۲۲ درصدی داشت و به ۴ میلیارد تومان رسید.

و
انتهای خبر

0
0