تتا نتورک

رمزارز - رتبه
قیمت :
48,000 تومان
$1.0000 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

51,051
53,720

31,511
32,000

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار تتا نتورک

نمایش اخبار قدیمی‌تر