تتا نتورک

رمزارز - رتبه 40
قیمت :
46,195 تومان
$1.0000 
2.6%-

معاملات روزانه$104,070,096
حجم بازار$1,559,128,574
سکه در گردش1,000,000,000
عرضه کل1,000,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

43,088
44,000

48,024
49,701

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.6%-
2.6%-
0.7%-

آخرین اخبار تتا نتورک

نمایش اخبار قدیمی‌تر