دش

رمزارز - رتبه
قیمت :
1,490,788 تومان
$27.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

1,000,000
1,748,500

1,596,897
1,617,755

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار دش

نمایش اخبار قدیمی‌تر