دش

رمزارز - رتبه 87
قیمت :
2,098,875 تومان
$77.00 
2.6%-

معاملات روزانه$55,160,983
حجم بازار$434,563,066
سکه در گردش11,313,502
عرضه کل11,313,502

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

1,870,933
1,990,555

1,800,000
2,500,000

1,908,340
1,939,120

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.2%-
2.6%-
7.4%-

آخرین اخبار دش

نمایش اخبار قدیمی‌تر