دش

رمزارز - رتبه 76
قیمت :
1,687,627 تومان
$54.00 
1.7%-

معاملات روزانه$92,910,205
حجم بازار$596,627,544
سکه در گردش10,861,307
عرضه کل10,861,307

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

1,682,973
1,740,556

1,703,394
1,717,105

1,666,982
1,747,255

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

1.3%-
1.7%-
+6.7%+

آخرین اخبار دش

نمایش اخبار قدیمی‌تر