دش

رمزارز - رتبه 79
قیمت :
3,600,225 تومان
$136 
+0.9%+

معاملات روزانه$187,788,908
حجم بازار$1,368,049,671
سکه در گردش10,536,419
عرضه کل10,536,419

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.4%+
+0.9%+
8.8%-