دش

رمزارز - رتبه
قیمت :
1,704,495 تومان
$71.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

1,578,752
1,662,477

1,000,000
2,000,000

1,608,880
1,626,738

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار دش

نمایش اخبار قدیمی‌تر