اکسی اینفینیتی

رمزارز - رتبه
قیمت :
323,852 تومان
$6.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

307,570
330,216

225,214
228,081

317,000
321,000

319,466
321,724

318,589
321,707

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار اکسی اینفینیتی

نمایش اخبار قدیمی‌تر