اکسی اینفینیتی

رمزارز - رتبه 42
قیمت :
578,628 تومان
$17.00 
4.1%-

معاملات روزانه$138,276,457
حجم بازار$1,506,203,908
سکه در گردش83,812,820
عرضه کل270,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

562,000
610,000

547,000
566,000

558,837
565,553

552,188
566,583

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

1.4%-
4.1%-
2.7%-

آخرین اخبار اکسی اینفینیتی

نمایش اخبار قدیمی‌تر