اکسی اینفینیتی

رمزارز - رتبه 58
قیمت :
321,089 تومان
$6.00 
+0.6%+

معاملات روزانه$28,406,149
حجم بازار$733,896,725
سکه در گردش116,961,630
عرضه کل270,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

361,756
370,629

302,195
327,510

309,000
370,000

312,286
315,198

309,124
315,464

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.2%+
+0.6%+
10.7%-

آخرین اخبار اکسی اینفینیتی

نمایش اخبار قدیمی‌تر