سیگنال طلایی
1402/08/20
15:58
🌀  #مهم  🔴 کسانی که سهام👇👇 #خودرو  #خساپا #خگستر #شپنا  #شتران  #شبندر #سفارس  #ستران #غگل  #غسالم  #غنوش #برکت  #دیران #دارو دارند  روی سهم فوق ...
انتهای خبر

0
0