برکت

گروه دارویی برکت

1402/09/15 10:44:02
پایانی:6,780
(-1.16%)
آخرین:6,800
(-0.87%)

تعداد معاملات:873
حجم:5.8M
ارزش معاملات:39.25B
حجم مبنا:6.93M
6,3807,340
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3134,460
6,790
6,800
99,1257
154,545
6,780
6,810
58,8312
36,740
6,760
6,820
36,0001
5,177,297(89%)
315(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,847,610(100%)
307(100%)
670,313(11%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 111,435,154 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.86سرانه فروش حقیقی: 129,142,657 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.16

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار برکت

نمایش اخبار قدیمی‌تر