بورس۲۴
1402/01/19
18:01
سهم خوب نیست ؛ صندوق بخرید...

معرفی پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در یک ماه اخیر

سهم خوب نیست ؛ صندوق بخرید...

بورس۲۴ : بازار سرمایه از آبان ماه ۱۴۰۱ تاکنون روند صعودی به خود گرفته اما قدرت این صعود از ابتدای اسفند ماه افزایش یافته است.


از ابتدای اسفند ۱۴۰۱ تا امروز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ شاخص کل از ارتفاع ۱ میلیون و ۵۳۳ هزار واحد به قله ۲,۲ میلیون واحدی دست یافته و بیش از ۴۳ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. حال ببینیم صندوق های سرمایه گذاری در این مدت چقدر بازدهی داشتند؟


در سهام


در بین صندوق های سهامی در بازه سه ماهه صندوق های ثروت افزون ثمین با ۴۳,۶ درصد، سهامی اکسیژن با ۴۳,۱ درصد، مشترک کارگزاری بانک ملی ایران با ۴۳ درصد، ترمه ایساتیس پویا با ۴۱,۶ درصد و سهامی اهرمی کاریزما با ۴۱,۵ درصد بیشترین بازدهی را به دست آوردند.


در بازه یک ماهه اما نوید دانایان پارس با ۲۴,۸ درصد، ارزش کاوان آینده با ۲۴,۷ درصد، ثروت داریوش با ۲۳,۴ درصد، ترمه ایساتیس پویا با ۲۱,۳ درصد و ثروت هامرز با ۲۱,۱ درصد صدرنشین شدند.


مختلط


در بین صندوق های مختلط در بازه سه ماهه، آرمان سپهر با ۳۳,۸ درصد، تعالی دانش مالی اسلامی با ۳۲,۱ درصد، نیکوکاری ایتام برکت با ۲۷ درصد، مختلط کاریزما با ۲۶,۶ درصد و تضمین اصل سرمایه کاریزما با ۲۶,۵ درصد بیشترین بازدهی را به سرمایه گذاران خود دادند.


در بازه یک ماهه تضمین اصل سرمایه با ۱۳,۹ درصد، آرمان سپهر آشنا با ۱۳,۶ درصد، مشترک سپهر آتی با ۱۳,۴ درصد، مشترک پارس با ۱۲,۸ درصد و ارمغان یکم با ۱۲,۵ درصد به ترتیب پربازده ترین صندوق ها بودند.


صندوق های طلا


از بین صندوق های مبتنی بر سپرده کالایی در بازه سه ماهه صندوق های پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان ۵۸ درصد، در اوراق مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا با ۵۷,۹ درصد، طلای عیار مفید با ۵۷,۷ درصد، زرفام آشنا با ۵۴,۷ درصد و در اوراق مبتنی بر طلای زرین آگاه با ۵۳,۸ درصد به ترتیب پربازده ترین ها بودند.


در بازه یک ماهه اما زرفام آشنا با ۱۹,۹ درصد، سکه طلا کهربا با ۱۹,۸ درصد، طلای عیار مفید با ۱۹,۷ درصد، زرافشان امید ایرانیان و کیان هر یک با ۱۹,۲ درصد به ترتیب بیشترین بازدهی ها را کسب کردند.


فیکس اینکام ها


در بین صندوق های در اوراق با درآمد ثابت در بازه سه ماهه ثابت مانی با ۱۱,۸۲ درصد، نیکوکاری همیار آنا ایرانیان با ۱۱,۵۶ درصد، نیکوکاری پیامبر اعظم با ۱۰,۵۲ درصد، گنجینه الماس بیمه دی با ۹,۸۸ درصد و توسعه سرمایه نیکی با بیش از ۹ درصد به ترتیب اول تا پنجم شدند.


در یک ماه اخیر اما توسعه سرمایه نیکی با بیش از ۶ درصد، میکوکاری همیار آشنا ایرانیان با ۵,۴۳ درصد، توسعه افق رابین با ۵,۳ درصد، ثابت مانی با ۵,۱۵ درصد و نیکوکاری پیامبر اعظم با ۴,۶۹ درصد پربازده ترین بودند.


12
11
1
12
انتهای خبر

0
0