سپهر

ص.ج. سپهريكم 20% تاديه

1401/04/09 15:54:49
پایانی:198,000
(0%)
آخرین:198,000
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
178,200217,800
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
178,200
000


آخرین اخبار سپهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر