بازده

صندوق س. بازده ثابت-د

1402/09/06 09:12:39
پایانی:12,583
(0.05%)
آخرین:12,583
(0.05%)

تعداد معاملات:1
حجم:6,500
ارزش معاملات:81.78M
حجم مبنا:1
11,31913,833
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
32,043,500
12,583
12,585
1,010,0002
22,000,000
12,582
12,586
200,0001
22,000,000
12,581
12,587
10,0001
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
6,500(100%)
1(100%)
6,500(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 81,789,500 تومانقدرت فروش حقیقی:


آخرین اخبار بازده

نمایش اخبار قدیمی‌تر