کهربا

صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا

1401/05/18 18:15:52
پایانی:12,736
(0.47%)
آخرین:12,700
(0.18%)

تعداد معاملات:165
حجم:2.75M
ارزش معاملات:35.1B
حجم مبنا:1
11,40913,943
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,835
12,690
12,700
17,7051
1100,000
12,680
12,747
6,0162
2900
12,601
12,767
2,0001
2,606,334(95%)
30(97%)
حجمحقیقیتعداد
411,098(15%)
32(97%)
150,165(5%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
2,345,401(85%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 1,106,475,660 تومانقدرت خرید حقیقی: 6.76سرانه فروش حقیقی: 163,617,004 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.15
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -