رابین

صندوق س. توسعه افق رابین-د

1402/09/15 10:40:01
پایانی:12,453
(0.13%)
آخرین:12,454
(0.14%)

تعداد معاملات:39
حجم:1.6M
ارزش معاملات:19.98B
حجم مبنا:1
11,19313,679
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
51,148,236
12,453
12,454
10,982,45713
2323,000,000
12,452
12,455
200,0001
22,000,000
12,451
12,456
200,0001
702,683(44%)
18(95%)
حجمحقیقیتعداد
947,493(59%)
17(89%)
902,066(56%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
657,256(41%)
2(11%)
سرانه خرید حقیقی: 486,139,522 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 694,066,489 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.43


آخرین اخبار رابین

نمایش اخبار قدیمی‌تر