بورس۲۴
1403/01/14
13:27
خروج بیش از نیم همتی پول خرد از بازار

حقیقی ها حدود ۵۵۵ میلیارد تومان سرمایه از بازار بیرون کشیدند. بیشترین خروج پول خرد از گروه های صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی و نمادهای خودرو، خساپا، فملی، شپنا، ثفارس، شستا، ذوب، شتران و وبملت رخ داد.

بورس۲۴ : خالص ارزش معاملات خرد با حدود ۱۶ درصدد افزایش نسبت به روز شنبه به حدود ۴,۲ همت رسید. بیشترین معاملات در گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزی و شیمیایی انجام شد.


حقیقی ها حدود ۵۵۵ میلیارد تومان سرمایه از بازار بیرون کشیدند. بیشترین خروج پول خرد از گروه های صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی و نمادهای خودرو، خساپا، فملی، شپنا، ثفارس، شستا، ذوب، شتران و وبملت رخ داد. در مقابل نمادهای فزر، سرچشمه، نوری، سپیدار، خاور، غشوکو، حشکوه، سابیک، وسپه و کنور بیش از سایرین مورد اقبال حقیقی ها قرار گرفتند.


شاخص کل در نهایت به افت حدود ۱۶ هزار واحدی رضایت داد و در محدوده ۲ میلیون و ۲۴۵ هزار واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر منفی را فولاد، شپنا، وبملت، شستا و فملی بر آن گذاشتند اما وامید و نوری عمده ترین اثرگذاری مثبت را داشتند.


شاخص هموزن هم بالغ بر ۱۰ هزار واحد عقب نشست و به پایینتر از ۷۶۰ هزار واحد رسید. شاخص فرابورس نیز ۳۴۶ واحد از ارتفاع خود را از دست داد و در محدوده ۲۵ هزار و ۶۳۳ واحد آرام گرفت.


انتهای خبر

0
0