تکسهم ۹۸
1402/08/16
18:23
‍ ‍ #گاوهای_وحشی گروهی هستند که بیشتر روی سهمهای کوچیک کار می کنند  اونها همه چیز دارند از #سرمایه سنگین گرفته تا #کارگزاری، #صندوق و حتی نفراتی در...

#گاوهای_وحشی گروهی هستند که بیشتر روی سهمهای کوچیک کار می کنند اونها همه چیز دارند از #سرمایه سنگین گرفته تا #کارگزاری ، #صندوق و حتی نفراتی در سازمان بورس که علی رغم اینکه به کرات در چند برابر شدن نمادهایی که وارد می شدند مانند #وتجارت ، #وپست ، #وبصادر ، #فاذر ، #کرمان#قشکر، #ثبهسار ، #فاراک ، #، #خودرو ، #ثعمرا ، #وتوس و ... نقش اصلی را دارند ولی هیچوقت مورد بازخواست قرار نگرفتند. و اما ... خبر عالی اینه که #چهار شنبه استارت سهم بعدیشون که در دو ماه اخیر ۹۳ درصد شناوری ان را جمع کرده بودند زده می شود با هدف #سود ۱۷۰۰ درصدی 👏 ساعت ۱۲ #چهار شنبه سهم در صف خرید میلیونی قفل خواهد شد😍 لینک گروه فقط در این کانال برای دقایقی درج خواهد شد👌👏 👇👇👇👇 https://t.me/+csKVcBi۱x_o۵ZGFk https://t.me/+csKVcBi۱x_o۵ZGFkانتهای خبر

0
0