بورس پرس
1400/10/14
09:55
انتشار هزینه های انرژی ۱۰ شرکت دیگر دو روز مانده تا پایان مهلت

۱۰ شرکت جزئیات هزینه های انرژی ۸ ماهه و پیش بینی سال مالی جاری و آینده را در فاصله دو روز تا پایان مهلت سازمان بورس، منتشر کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، ۱۰ شرکت شهداب ناب خراسان، بهاران گلبهار خراسان، صنعتی بهشهر، سرام آرا، سیمان لارستان، نفت ایرانول، زامیاد، کمباین سازی ایران، سیمان ساوه و سیمان مازندران درحالی که دو روز تا پایان مهلت الزام انتشار جزئیات هزینه‌های انرژی شرکت های بورسی و فرابورسی باقی مانده، مقدار مصرف و نرخ بنزین، گازوئیل، گاز سوخت، نفت کوره، نفت گاز، گاز، برق و آب ۸ ماه سال مالی جاری، پیش بینی تا پایان سال مالی جاری و پیش بینی سال مالی آینده را منتشر کردند.


هزینه های انرژی "غشهداب"هزینه های انرژی "غبهار"هزینه های انرژی "غبشهر"هزینه های انرژی "کآرا"هزینه های انرژی "سلار"هزینه های انرژی "شرانل"هزینه های انرژی "خزامیا"هزینه های انرژی "تکمبا"هزینه های انرژی "ساوه"هزینه های انرژی "سمازن"تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0