ساعت بورس
1400/04/29
13:05
✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها 📅 27 تیر 00 #D1400_04_27 #تماوند/#ثروت/#دبالک/#زپارس/#سفار/#سپرمی/#سپیدما/#نوری/#وارس/#ودی/#پارتین/#کاسپین/ #بازار_بورس...

✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها


📅 ۲۷ تیر ۰۰ #D۱۴۰۰_۰۴_۲۷#تماوند/#ثروت/#دبالک/#زپارس/#سفار/#سپرمی/#سپیدما/#نوری/#وارس/#ودی/#پارتین/#کاسپین/#بازار_بورس #نقشه_بازار #عرضه_اولیه #بورس_تهران #فرابورس #فرابورس_ایران #بازار_بورس #شاخص_کل #سبدگردانی


#خرید_سرخطی #سفارش_سرخطی #شاخص_بورس #شاخص_هموزن #کارگزاری_بانک #کارگزاری_بورس #تحلیل_بنیادی #تحلیل_بازار📊 📉انتهای خبر

0
0