نوری

پتروشیمی نوری

1402/07/04 15:02:28
پایانی:138,330
(-0.43%)
آخرین:138,520
(-0.29%)

تعداد معاملات:759
حجم:645,935
ارزش معاملات:89.31B
حجم مبنا:711,541
131,990145,870
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1360
138,520
138,640
501
172
138,500
138,650
1,3242
138
138,410
138,660
181
311,527(48%)
356(99%)
حجمحقیقیتعداد
497,423(77%)
282(99%)
334,408(52%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
148,512(23%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 121,049,241 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 244,001,856 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.02
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
14
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت392,81390,00097,165109,956-
حمایت2109,956108,55099,555120,904-
حمایت1121,473118,660101,942127,668395,310
P138,616137,210138,616138,616-
مقاومت1150,133147,320164,037149,564399,630
مقاومت2167,276165,870166,424156,328-
مقاومت3178,793175,980168,815167,276-


آخرین اخبار نوری

نمایش اخبار قدیمی‌تر