سپيدما

صندوق س. سپيد دماوند-د

1401/05/28 09:48:33
پایانی:13,236
(0.06%)
آخرین:13,236
(0.06%)

تعداد معاملات:1,485
حجم:69.91M
ارزش معاملات:925B
حجم مبنا:1
11,90614,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
50050,000,000
13,235
13,236
1,410,34815
20120,004,000
13,234
13,237
974,70510
20020,000,000
13,233
13,500
4901
1,656,371(2%)
54(87%)
حجمحقیقیتعداد
2,511,743(4%)
38(88%)
68,260,969(98%)
8(13%)
حجمحقوقیتعداد
67,405,597(96%)
5(12%)
سرانه خرید حقیقی: 405,994,936 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.46سرانه فروش حقیقی: 874,879,746 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.15
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -