سپيدما

صندوق س. سپيد دماوند-د

1401/05/21 13:48:51
پایانی:13,197
(0.06%)
آخرین:13,197
(0.06%)

تعداد معاملات:599
حجم:24.1M
ارزش معاملات:318B
حجم مبنا:1
11,87014,506
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
50450,190,350
13,196
13,197
2,859,47429
20220,007,910
13,195
13,198
2,000,00020
20120,001,000
13,194
13,199
2,500,00025
4,395,639(18%)
75(96%)
حجمحقیقیتعداد
1,434,332(6%)
39(91%)
19,713,508(82%)
3(4%)
حجمحقوقیتعداد
22,674,815(94%)
4(9%)
سرانه خرید حقیقی: 773,456,638 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.59سرانه فروش حقیقی: 485,355,882 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.63
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -