ساعت بورس
1400/04/25
11:33
✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها 📅 22 تیر 00 #D1400_04_22 #آسامید/#اوصتا/#بمپنا/#تصمیم/#سپاس/#شلعاب/#غگلستا/#فتوسا/#فجر/#فولای/#فیروزا/#همای/#کمان/ #باز...

✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها


📅 ۲۲ تیر ۰۰ #D۱۴۰۰_۰۴_۲۲#آسامید/#اوصتا/#بمپنا/#تصمیم/#سپاس/#شلعاب/#غگلستا/#فتوسا/#فجر/#فولای/#فیروزا/#همای/#کمان/#بازار_بورس #نقشه_بازار #عرضه_اولیه #بورس_تهران #فرابورس #فرابورس_ایران #بازار_بورس #شاخص_کل #سبدگردانی


#خرید_سرخطی #سفارش_سرخطی #شاخص_بورس #شاخص_هموزن #کارگزاری_بانک #کارگزاری_بورس #تحلیل_بنیادی #تحلیل_بازار📊 📉انتهای خبر

0
0