تصمیم

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

1402/09/06 09:14:19
پایانی:28,066
(0.07%)
آخرین:28,066
(0.07%)

تعداد معاملات:32
حجم:478,393
ارزش معاملات:13.42B
حجم مبنا:1
25,24030,848
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1310,480,549
28,066
28,067
1,323,7242
11,000,000
28,065
28,068
200,0001
11,000,000
28,064
28,069
200,0001
42,322(7%)
14(93%)
حجمحقیقیتعداد
553,729(97%)
11(92%)
527,562(93%)
1(7%)
حجمحقوقیتعداد
16,155(3%)
1(8%)
سرانه خرید حقیقی: 84,843,518 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.06سرانه فروش حقیقی: 1,412,814,374 تومانقدرت فروش حقیقی: 16.65
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -