تصمیم

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

1401/05/18 17:28:41
پایانی:20,756
(0.1%)
آخرین:20,757
(0.1%)

تعداد معاملات:289
حجم:2.88M
ارزش معاملات:59.95B
حجم مبنا:1
18,66222,808
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
336,581
20,756
20,757
310,4394
545,397,605
20,755
20,758
89,9921
150,000
20,754
20,799
10,0001
2,286,317(79%)
98(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,410,465(49%)
112(98%)
602,395(21%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,478,247(51%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 484,232,608 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.85سرانه فروش حقیقی: 261,389,388 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.54
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -