آسامید

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

1402/09/06 09:14:46
پایانی:20,774
(0.06%)
آخرین:20,774
(0.06%)

تعداد معاملات:8
حجم:390,430
ارزش معاملات:8.11B
حجم مبنا:1
18,68422,836
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2599,270
20,774
20,775
1,077,2055
1100,000
20,770
20,776
5,000,0005
11,000,000
20,769
20,781
2,000,0002
24,000(6%)
1(50%)
حجمحقیقیتعداد
390,430(100%)
4(100%)
366,430(94%)
1(50%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 498,576,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.25سرانه فروش حقیقی: 2,027,698,205 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.07
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -