آساميد

صندوق س.مشترك آسمان اميد -د

1401/05/21 13:17:24
پایانی:15,535
(0.06%)
آخرین:15,536
(0.07%)

تعداد معاملات:274
حجم:5.25M
ارزش معاملات:81.63B
حجم مبنا:1
13,97317,077
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
218,024
15,535
15,536
1,969,80421
26426,183,326
15,534
15,541
4,254,24445
20020,000,000
15,529
15,543
3301
2,860,880(26%)
126(96%)
حجمحقیقیتعداد
1,942,723(18%)
90(95%)
8,029,079(74%)
5(4%)
حجمحقوقیتعداد
8,947,236(82%)
5(5%)
سرانه خرید حقیقی: 352,728,339 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.05سرانه فروش حقیقی: 335,335,575 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.95
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -