همای

صندوق س همای آگاه-ثابت

1402/09/15 10:44:15
پایانی:10,106
(0.11%)
آخرین:10,107
(0.12%)

تعداد معاملات:1,095
حجم:49.67M
ارزش معاملات:502B
حجم مبنا:1
9,08511,103
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
238204,320,831
10,106
10,107
118,313,396210
75,024,000
10,105
10,108
1,000,6953
65,002,471
10,104
10,109
1,004,5002
33,639,356(68%)
444(100%)
حجمحقیقیتعداد
49,775,828(100%)
386(100%)
16,186,472(32%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
50,000(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 765,674,170 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.59سرانه فروش حقیقی: 1,303,198,232 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.70


آخرین اخبار همای

نمایش اخبار قدیمی‌تر