همای

صندوق س همای آگاه-ثابت

1401/05/18 18:05:23
پایانی:10,102
(0.1%)
آخرین:10,103
(0.11%)

تعداد معاملات:3,963
حجم:91.89M
ارزش معاملات:928B
حجم مبنا:1
9,08211,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5434,943
10,102
10,103
99,887,532999
1,004100,067,597
10,101
10,105
6,2882
422,424
10,100
10,106
158,0862
64,818,461(71%)
810(100%)
حجمحقیقیتعداد
61,465,034(67%)
629(98%)
27,080,750(29%)
4(0%)
حجمحقوقیتعداد
30,434,177(33%)
11(2%)
سرانه خرید حقیقی: 808,390,238 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.82سرانه فروش حقیقی: 987,153,852 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.22


آخرین اخبار همای

نمایش اخبار قدیمی‌تر