سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری-ثابت

1401/05/22 01:21:45
پایانی:10,022
(0.03%)
آخرین:10,024
(0.05%)

تعداد معاملات:99
حجم:2.62M
ارزش معاملات:26.35B
حجم مبنا:1
9,01711,019
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
119,947,757
10,022
10,024
9,836,7811
220,010,000
10,021
10,025
10,000,0001
120,000,000
10,020
10,026
10,000,0001
803,910(31%)
44(94%)
حجمحقیقیتعداد
2,367,218(90%)
22(96%)
1,825,516(69%)
3(6%)
حجمحقوقیتعداد
262,208(10%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 183,108,773 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.17سرانه فروش حقیقی: 1,078,375,399 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.89
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -