تداوم

صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت

1402/09/06 09:12:39
پایانی:11,616
(0%)
آخرین:11,615
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
10,45512,777
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120,000,000
11,621
11,623
10,000,0001
120,000,000
11,620
11,624
10,000,0001
120,000,000
11,619
11,625
10,000,0001
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -