بورس پرس
1401/11/11
00:00
طبقه بندی ۱۳ شرکت حاضر در بازار پایه فرابورس تغییر کرد

طبقه بندی ۱۳ شرکت حاضر در بازار پایه فرابورس تغییر کرد و این گروه مشمول انتقال به بازار پایه زرد، نارنجی و قرمز شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، طبق آخرین تصمیم فرابورس درباره طبقه بندی جدید شرکت ها، نماد ۱۳ شرکت مشمول انتقال به بازارهای پایه دیگر شدند.


براساس این گزارش در این رویداد نماد ۷ شرکت " شزنگ، وشمال، ودانا ، قاروم ، تاتمس، سفارود و تفیرو" مشمول انتقال به تابلو زرد ، سه نماد " آینده ، ثعتما ، فبیرا" راهی تابلو نارنجی و سه نماد " وزمین، سپمچا، فاهواز" مشمول انتقال به تابلو قرمز بازار پایه شدند.


زمان توقف و بازگشایی این نمادها هم در آینده اعلام خواهد شد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0