آرویو

رمزارز - رتبه 77
قیمت :
تومان
$ 
+0.4%+

معاملات روزانه$24,731,066
حجم بازار$1,416,355,833
سکه در گردش33,394,701
عرضه کل63,190,435

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.4%-
+0.4%+
20.6%-