سهامیاب - آموزش بورس
1400/12/25
08:58
#رصد_بازار 🔹برترین‌های تقاضای #بورس #ورنا #وساپا #لابسا 🔹بیشترین عرضه بورس #غدشت #بشهاب 🔹برترین‌های تقاضای #فرابورس #اوان #داوه #آکورد 🔹بیشتری...

#رصد_بازار🔹برترین‌های تقاضای #بورس


#ورنا


#وساپا


#لابسا🔹بیشترین عرضه بورس


#غدشت


#بشهاب🔹برترین‌های تقاضای #فرابورس


#اوان


#داوه


#آکورد🔹بیشترین عرضه فرابورس


#سدبیر✅ 📊👈سهام یاب

انتهای خبر

0
0