آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر-د

1402/09/15 10:43:00
پایانی:54,810
(0.08%)
آخرین:54,813
(0.08%)

تعداد معاملات:160
حجم:3.52M
ارزش معاملات:193B
حجم مبنا:1
49,28860,240
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5210,745
54,811
54,813
2,1341
9985,743
54,810
54,814
100,0012
13681,623
54,809
54,827
2,5001
839,538(24%)
46(94%)
حجمحقیقیتعداد
824,414(23%)
75(96%)
2,688,773(76%)
3(6%)
حجمحقوقیتعداد
2,703,897(77%)
3(4%)
سرانه خرید حقیقی: 1,000,327,777 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.66سرانه فروش حقیقی: 602,481,751 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.60
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -