آكورد

صندوق س. آرمان آتي كوثر-د

1401/05/21 17:19:02
پایانی:40,592
(0.08%)
آخرین:40,592
(0.08%)

تعداد معاملات:741
حجم:6.24M
ارزش معاملات:253B
حجم مبنا:1
36,50344,613
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
949,114,379
40,591
40,592
22,3941
131,126,634
40,590
40,593
908,76128
9865,952
40,589
40,594
115,6402
5,370,273(86%)
306(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,183,584(35%)
258(98%)
879,628(14%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
4,066,317(65%)
4(2%)
سرانه خرید حقیقی: 712,386,018 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.07سرانه فروش حقیقی: 343,550,549 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.48
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -