کارگزاری آبان
1400/11/20
09:55
📈بیمه ای ها نیز با گرایش مثبت داد و ستد می شوند. نمادهای #بساما، #آسیا، #وحکمت، #پارسیان، #بنو، #ما و #اتکام با گرایش مثبت، متعادل اند. نمادهای #کو...

📈بیمه ای ها نیز با گرایش مثبت داد و ستد می شوند. نمادهای #بساما، #آسیا، #وحکمت، #پارسیان، #بنو، #ما و #اتکام با گرایش مثبت، متعادل اند. نمادهای #کوثر، #ملت، #البرز، #ورازی و #میهن نیز با گرایش منفی معامله می شوند.#ودی، #بپاس و #اتکای نیز نمادهای مورد توجه گروه اند.


انتهای خبر

0
0