اتکام

بیمه اتکایی امین

1401/05/29 10:49:58
پایانی:3,112
(1.96%)
آخرین:3,105
(1.73%)

تعداد معاملات:323
حجم:5.65M
ارزش معاملات:17.61B
حجم مبنا:4.91M
2,9003,204
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
3,105
3,127
921
18,849
3,100
3,128
1,7451
16,434
3,071
3,129
12,0001
5,504,303(94%)
94(98%)
حجمحقیقیتعداد
4,957,556(84%)
100(97%)
373,253(6%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
920,000(16%)
3(3%)
سرانه خرید حقیقی: 182,227,563 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.18سرانه فروش حقیقی: 154,279,142 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.85


آخرین اخبار اتکام

نمایش اخبار قدیمی‌تر