اتکام

بیمه اتکایی امین

1402/09/06 09:14:03
پایانی:3,183
(0%)
آخرین:3,233
(1.57%)

تعداد معاملات:10
حجم:45,529
ارزش معاملات:146M
حجم مبنا:4.96M
3,0243,342
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
228,522
3,183
3,232
45,0951
217,000
3,182
3,233
57,3352
314,750
3,181
3,235
2,6001
45,529(100%)
5(100%)
حجمحقیقیتعداد
45,529(100%)
6(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 28,983,761 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.20سرانه فروش حقیقی: 24,153,134 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83


آخرین اخبار اتکام

نمایش اخبار قدیمی‌تر