میهن

بیمه میهن

1402/07/04 12:29:23
پایانی:15,410
(0%)
آخرین:15,590
(1.16%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
14,64016,180
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
528,538
15,770
15,770
10,3352
22,000
15,510
15,850
13,1101
471,112
15,500
15,880
5001
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
13
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
7
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1061,7153,3273,723-
حمایت23,7234,0273,8656,187-
حمایت17,5568,1654,4027,70934,150
P10,17310,47710,17310,173-
مقاومت114,00614,61518,37712,63734,490
مقاومت216,62316,92718,91414,159-
مقاومت320,45621,06519,45216,623-


آخرین اخبار میهن

نمایش اخبار قدیمی‌تر