ميهن

بيمه ميهن

1401/04/16 20:56:13
پایانی:3,059
(-4.79%)
آخرین:3,053
(-4.97%)

تعداد معاملات:388
حجم:8.31M
ارزش معاملات:25.42B
حجم مبنا:4.9M
3,0533,373
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
3,050
3,053
685,1618
150,000
3,001
3,076
20,0001
12,500
2,739
3,107
104,0741
8,024,913(97%)
162(98%)
حجمحقیقیتعداد
8,313,073(100%)
60(100%)
288,160(3%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 151,532,153 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.36سرانه فروش حقیقی: 423,828,171 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.80
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
10
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2281,1161,4532,014-
حمایت22,0141,9581,5662,529-
حمایت12,5772,4651,6782,8479,349
P3,3633,3073,3633,363-
مقاومت13,9263,8144,6013,8789,458
مقاومت24,7124,6564,7134,196-
مقاومت35,2755,1634,8264,712-


آخرین اخبار میهن

نمایش اخبار قدیمی‌تر