همفکران
1401/10/24
11:03
جریان نقدینگی بازار طی هفته سوم دی ماه؛ اقبال حقیقیها به نمادهای بانکی، کانه های فلزی و سرمایه گذاری

طی هفته سوم دی ماه شاهد ورود حدود ۱،۴ هزار میلیارد تومان سرمایه از سوی حقیقی های بازار بودیم. این در حالی است که در هفته قبل، تراز پول خرد بازار منفی۱،۲ همت بود.

جریان نقدینگی بازار طی هفته سوم دی ماه؛ حقیقیها به نمادهای بانکی، کانه های فلزی و سرمایه گذاری اقبال نشان دادند


طی هفته سوم دی ماه شاهد ورود حدود ۱،۴ هزار میلیارد تومان سرمایه از سوی حقیقی های بازار بودیم. این در حالی است که در هفته قبل، تراز پول خرد بازار منفی۱،۲ همت بود.صنایع و نمادها با بیشترین ورود پول خرد


گروه های بانکها و موسسات اعتباری، استخراج کانه های فلزی، سرمایه گذاریها، فلزات اساسی، مواد و محصولات دارویی، قند و شکر، محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، سایر محصولات کانی غیرفلزی، خرده فروشی و فرآورده های نفتی موفق به جذب سرمایه های خرد بازار شدند.صدرنشین بیشترین ورود پول به گروه ها بانکها و موسسات اعتباری بودند. با وجود اینکه حجم نقدینگی وارد شده به این صنعت در هفته جاری ۲۱ درصد کمتر از هفته گذشته بود اما این پنجمین هفته متوالی است که تراز پول خرد آن مثبت باقی مانده است.صنعت استخراج کانه های فلزی در حالی طی هفته سوم دی ماه با جذب حدود ۴۰۰ میلیارد تومان توانست لقب دومین صنعت با بیشترین ورود پول خرد را کسب کد که در هفته قبل تراز پول خرد این صنعت منفی بود.صنعت سرمایه گذاری رتبه سوم بیشترین ورود پول خرد هفته را به خود اختصاص داد. تراز پول حقیقی این صنعت ۷ هفته متوالی است که مثبت باقی مانده است.وبملت، وپاسار، ومعادنح، ومعادن، آریان، شبندر، قچار، توان، گدنا و کویر نمادهایی بودند که طی هفته سوم دی ماه موفق به جذب بیشترین حجم پول از سوی حقیقیهای بازار شدند.صنایع و نمادهایی که بیشترین پول خرد را از دست دادند


در گروه های صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، سیمان، آهک و گچ، محصولات کاغذی، استخراج زغالسنگ، خودرو و سات قطعات، مخابرات، تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری و زراعت و خدمات وابسته شاهد خروج نقدینگی حقیقی بودیم.


صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله با از دست دادن بیش از ۱,۱ همت از سرمایه های خرد در هفته سوم دی ماه صدرنشین بیشترین خروج پول حقیقی شدند. این در حالی است که یک هفته قبل تر شاهد ورود پول خرد به این صنعت بودیم.دومین صنعتی که در هفته گذشته عمده ترین خروج پول خرد را متحمل شد، محصولات شیمیایی بود. تراز پول خرد این صنعت برای دومین هفته متوالی منفی شده اما شدت خروج پول خرد تقریبا یک سوم هفته دوم دی ماه بود.رتبه سوم بیشترین خروج پول خرد هفته گذشته به صنعت لاستیک و پلاستیک اختصاص داشت. حقیقیها در حالی ۱۰۱ میلیارد تومان سرمایه از این صنعت بیرون بردند که در هفته قبل برآیند ورود و خروج پول خرد این صنعت مثبت بود.نمادهای اعتماد، کیان، پالایش، همای، افران، دارا یکم، شپنا، کارا، پارتا و امین یکم متحمل بیشترین خروج پول خرد شدند.
انتهای خبر

0
0