امین یکم

صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا

1402/09/06 09:15:49
پایانی:10,004
(0.04%)
آخرین:10,010
(0.1%)

تعداد معاملات:16
حجم:209,268
ارزش معاملات:2.09B
حجم مبنا:1
9,00011,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2128,004
10,006
10,011
60,0361
12,458
10,004
10,012
210,0001
738,801
10,003
10,013
10,0001
209,268(100%)
7(100%)
حجمحقیقیتعداد
209,268(100%)
5(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 299,073,867 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.71سرانه فروش حقیقی: 418,703,414 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.40
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -