امین یکم

صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا

1401/07/09 14:44:06
پایانی:10,029
(0.09%)
آخرین:10,027
(0.07%)

تعداد معاملات:1,882
حجم:49.15M
ارزش معاملات:493B
حجم مبنا:1
9,01811,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
140,977
10,027
10,028
1,489,74015
11,400
10,023
10,029
871,32010
4158,974
10,022
10,030
1,120,22814
39,092,187(79%)
561(99%)
حجمحقیقیتعداد
43,087,639(87%)
404(99%)
10,343,720(21%)
5(1%)
حجمحقوقیتعداد
6,348,268(13%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 698,851,236 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.65سرانه فروش حقیقی: 1,069,618,642 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.53
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -