نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1400/03/02
07:52
#سیمان در گروه سیمانی، شفاف‌سازی #سفانو و #سغرب نشان داد که شرکت‌ها مجوز یک افزایش نرخ 12 درصدی دیگر را گرفته‌اند ! سغرب در شفاف‌سازی نرخ فروش سیم...

#سیماندر گروه سیمانی، شفاف‌سازی #سفانو و #سغرب نشان داد که شرکت‌ها مجوز یک افزایش نرخ ۱۲ درصدی دیگر را گرفته‌اند ! سغرب در شفاف‌سازی نرخ فروش سیمان در سال گذشته را ۲۴۰ هزار تومان به ازای هر تن اعلام کرده است. نرخ فروش جدید شرکت نیز ۴۸۰ هزار تومان عنوان شده است ! این یعنی افزایش نرخ ۱۰۰ درصد ! اما بازار فعلا نقش تماشاچی را ایفا می‌کند ! در سیمانی‌ها سهم خوب برای سرمایه‌گذاری کم نداریم. از #سفارس و #سخوز گرفته تا #سپاهان #سشرق #ساوه #سمازن و حتی #سخزر و #سصوفی که افت سنگینی را رقم زده‌اند.

انتهای خبر

0
0