تکسهم ۹۸
1402/08/24
18:11
👈 خریدهای #میلیاردرها 🟢🟢🟢 🕘 امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ 🎯 #آمار بورسی #ونوین #گکیشح #زفکا #وکادوح #دارا_یکم #سنیر #ثفارس #غالبر #توان #پردیس #وحاف...

👈 خریدهای #میلیاردرها 🟢🟢🟢


🕘 امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲


🎯 #آمار بورسی


#ونوین #گکیشح #زفکا #وکادوح #دارا_یکم #سنیر #ثفارس #غالبر #توان #پردیس #وحافظح #آسیا #شوینده


🆔 @SmBan


🆔 @SmBanGroupانتهای خبر

0
0