همفکران
1400/09/19
12:22
تداوم خروج نقدینگی حقیقی از بازار برای دوازدهمین هفته متوالی

آمارها نشان می دهد که طی دوازده هفته متوالی گذشته تراز نقدینگی حقیقی ها در بازار سرمایه منفی بوده و این گروه از سرمایه گذاران همچنان بر خروج سرمایه های خود از بازار تاکید دارند. حقیقی ها در ۱۲ هفته گذشته در مجموع حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان سرمایه از بازار بردند.

از سیزدهم تا هفدهم آذر ماه (هفته دوم آذر) ارزش کل معاملات کمتر از ۲۴ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به هفته قبل متحمل ۱۰ درصد کاهش شد. ارزش معاملات خرد نیز با افت ۱۸ درصدی از حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسید. میانگین روزانه معاملات خرد در هفته دوم آذر ماه در حالی به ۲،۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که در هفته اول آذر ماه حدود ۳،۲ هزار میلیارد تومان بود.


بازدهی شاخص کل در هفته دوم آذر مثبت شد و ارتفاع شاخص با ۰،۷ درصد رشد از محدوده ۱،۳۴۰،۰۷۲ واحد به ۱،۳۴۹،۳۸۹ واحد رسید. حقیقی های بازار در مجموع ۵ روز معاملاتی اخیر بیش از ۹۸۹ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند.


آمارها نشان می دهد که طی دوازده هفته متوالی گذشته تراز نقدینگی حقیقی ها در بازار سرمایه منفی بوده و این گروه از سرمایه گذاران همچنان بر خروج سرمایه های خود از بازار تاکید دارند. حقیقی ها در ۱۲ هفته گذشته در مجموع حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان سرمایه از بازار بردند.بیشترین خروج نقدینگی حقیقی از کدام صنایع بود؟


عمده ترین خروج پول حقیقی در هفته دوم آذر ماه به ترتیب از صنایع بانک ها و موسسات اعتباری به میزان ۱۹۴ میلیارد تومان، فلزات اساسی ۱۸۹ میلیارد تومان، سرمایه گذاری ها ۱۶۳ میلیارد تومان، محصولات شیمیایی ۱۴۶ میلیارد تومان، استخراج کانه های فلزی ۶۶ میلیارد تومان، شرکتهای چندرشته ای صنعتی ۵۱ میلیارد تومان، اوراق تامین مالی ۵۰ میلیارد تومان، فرآورده های نفتی ۴۱ میلیارد تومان، واسطه گری های مالی و پولی ۴۰ میلیارد تومان و بیمه و صندوق بازنشستگی ۲۸ میلیارد تومان صورت گرفت.در هفته منتهی به ۱۷ آذر ماه صنعت بانکداری در حالی متحمل خروج پول حقیقی شد که در هفته قبل از آن با ورود ۱۰۰ میلیارد تومان از سرمایه های حقیقی همراه شده بود.صنعت فلزات اساسی برای دوازدهمین هفته متوالی شاهد خروج پول حقیقی بود. حقیقی ها از هفته منتهی به ۲۶ شهریور ماه که حدود ۳۴۱ میلیارد تومان سرمایه وارد این صنعت کردند تا کنون در مجموع حدود ۶،۰۵۲ میلیارد تومان نقدینگی از آن خارج ساختند.صنعت سرمایه گذاری نیز برای سیزدهمین هفته متوالی متحمل خروج پول حقیقی ها شده است. حقیقی ها در هفته منتهی به ۱۹ شهریور ماه ۸۲ میلیارد تومان به این صنعت تزریق کرده بودند اما از آن زمان تا کنون در مجموع بالغ بر ۱،۹۹۵ میلیارد تومان از سرمایه های خود را از شرکت های سرمایه گذاری خارج کردند.عمده ترین ورود پول حقیقی به چه صنایعی اتفاق افتاد؟


بیشترین ورود پول حقیقی در این هفته در گروه های صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به میزان ۸۱ میلیارد تومان، اوراق و حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ۴۲ میلیارد تومان، مخابرات ۵،۵ میلیارد تومان، فعالیت های کمکی مالی به نهادهای مالی واسط ۲،۷ میلیارد تومان، ساخت محصولات فلزی ۲،۵ میلیارد تومان و ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی ۲،۱ میلیارد تومان صورت گرفت.


در هفته منتهی به ۱۷ آذر ماه برآیند ورود و خروج نقدینگی حقیقی به صندوق های قابل معامله مثبت ۸۱ میلیارد تومان بود. اما شدت ورود پول خرد به این صندوق ها نسبت به هفته گذشته ۷۵ درصد کاهش یافت. در هفته اول آذر ماه (منتهی به ۱۰ آذر) شاهد ورود بیش از ۳۲۵ میلیارد تومان سرمایه خرد به صندوق های قابل معامله بودیم.قدرت ورود نقدینگی حقیقی به صنعت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نسبت به هفته گذشته ۱۲ درصد کاهش داشت. در هفته دوم آذر ماه حقیقی ها در حالی ۴۲ میلیارد تومان نقدینگی وارد این صنعت کردند که در هفته قبل از آن حدود ۴۸ میلیارد تومان سرمایه به پای این صنعت ریخته بودند.صنعت مخابرات این هفته در حالی شاهد ورود پول حقیقی بود که در سه هفته گذشته به طور پیاپی با خروج پول حقیقی مواجه شده بود. حقیقی ها طی سه هفته گذشته حدود ۵۶ میلیارد تومان نقدینگی از صنعت مخابرات خارج کرده بودند و این هفته حدود ۱۰ درصد از سرمایه های خارج شده خود را مجددا به آن بازگرداندند.معرفی نمادهای صدرنشین ورود و خروج نقدینگی حقیقی


از میان نمادها بیشترین خروج پول حقیقی از بپاس به مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان، فسبزوار ۵۷ میلیارد تومان، وخاور حدود ۵۳ میلیارد تومان، افران ۳۹ میلیارد تومان، پارند ۳۹ میلیارد تومان، وگردش ۳۷ میلیارد تومان، شستا ۳۶ میلیارد تومان و واحیا ۳۵ میلیارد تومان اتفاق افتاد.


اما بیشترین ورود نقدینگی حقیقی به نمادهای طلا ۱۲۸ میلیارد تومان، اتکا تهران ۷۱ میلیارد تومان، وفردا ۶۱ میلیارد تومان، کیان ۵۰ میلیارد تومان، تیپیکوح حدود ۴۹ میلیارد تومان، انار حدود ۳۳ میلیارد تومان، شفن ۱۸ میلیارد تومان، بورس ۱۷ میلیارد تومان، امین یکم ۱۶ میلیارد تومان و غناب ۱۴ میلیارد تومان انجام شد.انتهای خبر

0
0