انار

صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام

1401/05/21 17:19:02
پایانی:10,650
(0%)
آخرین:10,620
(-0.28%)

تعداد معاملات:45
حجم:1.85M
ارزش معاملات:19.69B
حجم مبنا:1
9,59011,710
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
299,611
10,600
10,620
36,6992
1100,000
10,560
10,640
6,7602
1100,000
10,500
10,650
5,5002
9,678(1%)
10(83%)
حجمحقیقیتعداد
13,318(1%)
13(93%)
1,840,654(99%)
2(17%)
حجمحقوقیتعداد
1,837,014(99%)
1(7%)
سرانه خرید حقیقی: 10,307,070 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.94سرانه فروش حقیقی: 10,910,515 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.06


آخرین اخبار انار

نمایش اخبار قدیمی‌تر