انار

صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام

1402/09/06 09:07:08
پایانی:17,660
(0.68%)
آخرین:17,660
(0.68%)

تعداد معاملات:1
حجم:366
ارزش معاملات:6.46M
حجم مبنا:1
15,79019,290
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200,000
17,630
17,710
29,0782
1200,000
17,610
17,720
2831
1200,000
17,590
17,830
571
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
366(100%)
1(100%)
366(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 6,463,560 تومانقدرت فروش حقیقی:


آخرین اخبار انار

نمایش اخبار قدیمی‌تر