سیگنال یاب روزانه
1402/08/09
12:52
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: سفارس، اخابر، سنیر، ثغرب، ثاخت، غگلپا 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: وبملت، خساپا، آریان، شستا، شپنا، فملی

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی:سفارس، اخابر، سنیر، ثغرب، ثاخت، غگلپا
🔸 بیشترین خروج پول حقیقی:وبملت، خساپا، آریان، شستا، شپنا، فملی

انتهای خبر

0
0