همفکران
1401/06/18
11:05
جریان نقدینگی بازار طی هفته دوم شهریور ماه؛ شدت خروج پول خرد بازار افزایش یافت

طی هفته دوم شهریور حقیقی ها حدود یک همت نقدینگی از بازار خارج کردند. این شانزدهمین هفته متوالی است که شاهد خروج پول خرد از بازار هستیم. شدت این خروج نسبت به هفته قبل...

جریان نقدینگی بازار طی هفته دوم شهریور ماه؛ شدت خروج پول خرد بازار افزایش یافت؛ حقیقیها حدود یک همت از بازار بیرون بردند؛ ۳۸ درصد بیشتر از هفته قبل


طی هفته دوم شهریور حقیقی ها حدود یک همت نقدینگی از بازار خارج کردند. این شانزدهمین هفته متوالی است که شاهد خروج پول خرد از بازار هستیم. حتی شدت این خروج نسبت به هفته قبل ۳۸ درصد بیشتر شده است. نکته مهم آنکه برآیند ورود و خروج پول خرد از ابتدای امسال تا کنون نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل هم ۸ درصد افزایش یافته است. حقیقی ها از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان هفته دوم شهریور ۱۹،۵ همت پول از بازار بیرون برده بودند اما تراز پول خرد امسال به منفی ۲۱،۱ همت رسیده است.صنایع و شرکتهای صدرنشین خروج پول خرد


این هفته عمده ترین خروج پول خرد از صنایع محصولات شیمیایی، فرآورده های نفتی، شرکتهای چند رشته ای صنعتی، خودرو و ساخت قطعات، حمل و نقل، بیمه و صندوق بازنشستگی، فلزات اساسی، مواد و محصولات دارویی، فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی و محصولات غذایی و آشامیدنی اتفاق افتاد.محصولات شیمیایی برای دوازدهمین هفته پیاپی شاهد خروج پولهای خرد است. حقیقیها این هفته ۲،۶ برابر هفته قبل پول از این صنعت بیرون بردند تا تراز سالانه آن را به منفی ۲ همت برسانند. در حالی که در مدت زمان مشابه سال قبل یک سوم این مبلغ را از صنعت محصولات شیمیایی خارج کرده بودند.
دومین صنعت با بیشترین خروج پول خرد فرآورده های نفتی بود. صنعتی که برای هفدهمین هفته پیاپی با بی اقبالی از سوی حقیقی ها مواجه است. این هفته حقیقیها حدود سه برابر هفته قبل پول از این صنعت خارج کردند.بیست هفته متوالی است که صنعت شرکتهای چند رشته ای صنعتی پولهای خرد را بدرقه می کند. این هفته حتی شدت خروج پول خرد از این صنعت نسبت به هفته قبل ۷۱ درصد افزایش یافته است. حقیقیها از اول امسال تا کنون حدود ۱،۸ هزار میلیارد تومان از این صنعت بیرون کشیدند.از بین نمادها پترول، خساپا، شستا، شپنا، حکشتی، سامان، فارس، شتران، وبملت و بپاس با بیشترین فروش از سوی حقیقیها مواجه شدند.صنایع و شرکتهای صدرنشین ورود پول خرد


صنایع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، زراعت و خدمات وابسته، اطلاعات و ارتباطات، مخابرات، اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، سایر محصولات کانی غیرفلزی، کاشی و سرامیک، پیمانکاری صنعتی، استخراج ذغالسنگ و دباغی و پرداخت چرم در صدر توجه حقیقیها بودند و بیشترین ورود پول خرد به آنها صورت گرفت.


صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله سه هفته پیاپی است که لقب بیشترین ورود پول خرد را به دست می آورند. این در حالی است که این هفته از قدرت تزریق نقدینگی حقیقی به این صنعت نسبت به هفته قبل ۴۷ درصد کاسته شده است.دومین صنعت مورد توجه حقیقیها زراعت و خدمات وابسته به آن بود. تراز پول خرد این صنعت پس از ۵ هفته منفی ماندن، این هفته مثبت شد و ۱۳۲ میلیارد تومان از پولهای حقیقی بازار را به خود جذب کرد.اطلاعات و ارتباطات سومین صنعت با بیشترین ورود پول خرد نام گرفت. حقیقیها پس از آنکه طی دو هفته متوالی اقدام به فروش سهام این گروه کرده بودند، در هفته اخیر ۴۷،۵ میلیارد تومان پول جدید وارد این صنعت کردند.از میان شرکتها سپید، وگردش و اخابر و از بین صندوقها کمند، همای، اعتماد، افران، کارا، آوند و ثبات بیش از سایرین توسط حقیقیها خریداری شدند.


انتهای خبر

0
0