تحلیل کاربردی هلالات
1402/07/10
08:14
#بورس_کالا شنبه و یکشنبه 8 و 9 مهرماه تالار پتروشیمی: آمونیاک 131.5میلیون ريال اوره 128.4میلیون ريال نخ شگویا 646میلیون ريال سولفات سدیم شاملا 66....

#بورس_کالا شنبه و یکشنبه ۸ و ۹ مهرماهتالار پتروشیمی:


آمونیاک ۱۳۱.۵میلیون ریال


اوره ۱۲۸.۴میلیون ریال


نخ شگویا ۶۴۶میلیون ریال


سولفات سدیم شاملا ۶۶.۲میلیون ریالتالار فرآورده نفتی:


وکیوم باتوم ۱۳۸.۶میلیون ریال


قیر ۶۰۷۰ هر تن ۱۵۷میلیون ریال


تالار صنعتی:


کاتد مس ۳۴۰۹میلیون ریال


شمش فایرا ۱۱۲۱میلیون ریال+۲۲٪ رقابت


شمش روی فاسمین ۱۰۱۸میلیون ریال


کنسانتره آهن ۳۶میلیون ریال


گندله ۴۶.۸۵میلیون ریال


اسفنجی ۱۱۷-۱۲۲میلیون ریالتالار سیمان:


عرضه ۱.۲۲میلیون تن+تقاضا ۱.۳۳میلیون تن


معامله ۱.۰۷میلیون تن+میانگین رقابت ۴درصدپایین ترین نرخ سیمان در شرکت های:


سقاین، سشرق، سبجنو (تیپ۲فله ۶۳۸هزار تومان)تقاضای قوی در محصول شرکت های:


سکرما، ساروم، سهرمز، سمتاز، سصوفی، سفانو، ساربیل

انتهای خبر

0
0