بورس۲۴
1403/04/20
16:03
«وپسا» از برگزاری مزایده نتیجه نگرفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس از برگزاری مزایده فروش شرکت سازه طرح گسترشهرآرا به دلیل عدم دریافت پیشنهاد نتیجه نگرفت.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس از برگزاری مزایده فروش شرکت سازه طرح گسترشهرآرا به دلیل عدم دریافت پیشنهاد نتیجه نگرفت.


و
انتهای خبر

0
0