اوج

صندوق س.اوج دماوند-س

1402/09/06 09:12:39
پایانی:16,373
(0%)
آخرین:16,270
(-0.62%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
14,73618,010
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
192,110
16,277
16,456
85,0001
165,211
16,261
16,460
4001
196,554
16,244
16,473
74,1101


آخرین اخبار اوج

نمایش اخبار قدیمی‌تر