اوج

صندوق س.اوج دماوند-س

1400/11/01 05:29:53
پایانی:10,002
(0%)
آخرین:10,002
(0%)

تعداد معاملات:1
حجم:555
ارزش معاملات:5.55M
حجم مبنا:1
9,00211,002
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
129,445
10,002
10,005
10,0001
130,000
10,001
10,008
5,0001
130,000
10,000
10,011
5,0001
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
555(100%)
1(100%)
555(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 5,551,110 تومانقدرت فروش حقیقی:


آخرین اخبار اوج

نمایش اخبار قدیمی‌تر