وبازار

صندوق س شاخصی بازارآشنا

1402/09/06 09:13:06
پایانی:15,540
(-1.2%)
آخرین:15,540
(-1.2%)

تعداد معاملات:1
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
14,16017,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,662
15,540
15,750
10,6702
110,000
15,530
15,760
20,0001
110,000
15,520
15,770
100,0001
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
338(100%)
1(100%)
338(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 5,252,520 تومانقدرت فروش حقیقی:


آخرین اخبار وبازار

نمایش اخبار قدیمی‌تر