کارین

صندوق س نگین سامان-ثابت

1402/09/06 09:05:57
پایانی:10,037
(0.04%)
آخرین:10,037
(0.04%)

تعداد معاملات:1
حجم:413
ارزش معاملات:4.14M
حجم مبنا:1
9,02911,035
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
7170,015,246
10,037
10,038
70,000,00070
1010,000,000
10,036
10,039
10,000,00010
1010,000,000
10,035
10,040
10,000,00010
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
413(100%)
1(100%)
413(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 4,145,281 تومانقدرت فروش حقیقی:


آخرین اخبار کارین

نمایش اخبار قدیمی‌تر