کارین

صندوق س نگین سامان-ثابت

1402/07/03 19:53:08
پایانی:10,019
(0.07%)
آخرین:10,018
(0.06%)

تعداد معاملات:319
حجم:69.98M
ارزش معاملات:701B
حجم مبنا:1
9,01011,012
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
6665,082,058
10,018
10,019
63,938,81164
1310,026,949
10,017
10,020
10,000,00010
1010,000,000
10,016
10,021
10,000,00010
10,091,802(14%)
97(97%)
حجمحقیقیتعداد
4,775,717(7%)
53(95%)
59,897,942(86%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
65,214,027(93%)
3(5%)
سرانه خرید حقیقی: 1,042,368,703 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.15سرانه فروش حقیقی: 902,790,728 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.87


آخرین اخبار کارین

نمایش اخبار قدیمی‌تر