کارین

صندوق س نگین سامان-ثابت

1401/07/09 14:10:19
پایانی:10,053
(0.12%)
آخرین:10,053
(0.12%)

تعداد معاملات:584
حجم:15.89M
ارزش معاملات:159B
حجم مبنا:1
9,03611,044
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17617,549,012
10,052
10,053
117,6842
818,000,500
10,051
10,054
51,2001
828,020,500
10,050
10,055
19,284,169193
5,587,509(35%)
136(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,636,850(35%)
76(95%)
10,306,288(65%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
10,256,947(65%)
4(5%)
سرانه خرید حقیقی: 413,023,735 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.55سرانه فروش حقیقی: 745,621,750 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.81


آخرین اخبار کارین

نمایش اخبار قدیمی‌تر