بورس پرس
1402/09/14
00:00
موج تازه مجوز افزایش سرمایه سبک و سنگین برای ۱۳ شرکت/ اقدام مثبت سازمان

۱۳ شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۲۵ تا ۲۵۵۰ درصدی را از سه محل گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، ۱۳ شرکت سرمایه گذاری نیرو، فولاد هرمزگان جنوب، غذائی مینو شرق، عمران و توسعه فارس، سپید ماکیان، سیمان اردستان، غلتک سازان سپاهان، لیزینگ ایرانیان، سیمان خاش، بیمه دی، فولاد سپید فراب کویر، صنعتی مینو و کاشی سینا به ترتیب مجوز افزایش ۲۵ تا ۲۵۵۰ درصدی را گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.


بر اساس این گزارش در این میان سازمان بورس در اقدامی مثبت، مجوز افزایش سرمایه ۲۵۵۰ درصدی "سخاش" طی حدود ۳ هفته صادر کرد که در نوع خود جالب توجه است.


"ونیرو" سرمایه فعلی را ۵۰ درصد بیشتر می کند و از ۱.۰۵ به ۱.۵۷ هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی اعمال می شود.


سرمایه فعلی "هرمز" با ۷۱ درصد افزایش از ۴.۹ به ۸.۴ هزار میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته برای ا جرای طرح توسعه صرف می شود.


"غمینو" سرمایه فعلی را از ۱۵۰ به ۲۷۰ میلیارد تومان و معادل ۸۰ درصد می رساد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی اعمال می شود.


سرمایه فعلی "ثفارس" از ۱۸۰ به ۴۰۵ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی ۱۲۵ درصدی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای ا صلاح ساختار مالی صرف می شود.


"سپید" سرمایه فعلی را با مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی سرمایه اسمی را از ۳۰۰ به ۹۰۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی اعمال می شود.


همچنین سرمایه فعلی "اردستان" با ۱۰۰ درصد افزایش از ۱۱۳.۵ به ۲۲۷ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا جرای طرح احداث نیروگاه برق ۱۰ مگاواتی صرف می شود.


"فسازان" سرمایه فعلی را از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی ۳۳ درصدی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی اعمال می شود.


سرمایه فعلی "وایران" از ۱۶۳ به ۲۱۳ میلیارد تومان معادل ۳۱ درصد افزایش خواهد یافت. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی صرف می شود.


"سخاش" هم با دریافت مجوز سنگین و ۲۵۵۰ درصدی سرمایه فعلی را از ۲۰ به ۵۳۰ میلیارد تومان می رساند. ۵۰۵.۵ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی و ۴.۴ میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی اعمال می شود.


سرمایه فعلی "ودی" نیز از ۵۹۵ به ۹۵۰ میلیارد تومان معادل ۶۰ درصد بیشتر خواهد شد. ۳۰۳.۵ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سایر اندوخته ها و ۵۱.۵ میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی صرف می شود.


مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از ۹۵۰ میلیارد به ۲ هزار میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از اخذ مجوز سازمان و بیمه مرکزی نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.


در این میان "کویر" با مجوز ۴۰ درصدی، سرمایه فعلی را از ۳.۷ به ۵.۲ هزار میلیارد تومان خواهد رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا جرای طرح توسعه اعمال می شود.


سرمایه فعلی "غصینو" از هزار به ۱.۲۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد افزایش می یاید. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی صرف می شود.


"کساوه" هم طبق مجوز ۱۸۹ درصدی، سرمایه فعلی را از ۵۲.۹ به ۱۵۲.۹ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای ا صلاح ساختار مالی اعمال می شود.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0