همفکران
1401/11/23
10:40
خروج ۱،۷ هزار میلیارد تومان پول خرد/ حقیقی ها برای سومین هفته متوالی از بازار خروج زدند

در هفته سوم بهمن ماه تراز پول خرد بازار به منفی ۱،۷ همت رسید. با وجود اینکه شدت خروج پول خرد نسبت به هفته قبل ۵۷ درصد کاهش یافته اما این سومین هفته متوالی است که شاهد کوچ نقدینگی حقیقی ها از بازار سرمایه هستیم.

جریان نقدینگی بازار طی هفته سوم بهمن


در هفته سوم بهمن ماه تراز پول خرد بازار به منفی ۱،۷ همت رسید. با وجود اینکه شدت خروج پول خرد نسبت به هفته قبل ۵۷ درصد کاهش یافته اما این سومین هفته متوالی است که شاهد کوچ نقدینگی حقیقی ها از بازار سرمایه هستیم.صنایع و نمادهای صدرنشین خروج پول خردصنایع فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی، شرکتهای چندرشته ای صنعتی، مواد و محصولات دارویی، استخراج کانه های فلزی، زراعت و خدمات وابسته، واسطه گری های مالی پولی، بیمه و صندوق بازنشستگی و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات به ترتیب بیشترین خروج پول خرد را متحمل شدند.صدرنشین خروج پول حقیقی صنعت فلزات اساسی بود. این صنعت طی هفته سوم بهمن حدود ۳۰۳ میلیارد تومان از سرمایه های خرد بازار را از دست داد تا تراز پول خرد آن برای چهارمین هفته پیاپی منفی بماند. البته از شدت این خروج نسبت به هفته قبل ۴۷ درصد کاسته شده است.صنعت فرآورده های نفتی دومین صنعتی است که در هفته گذشته شاهد بیشترین خروج سرمایه های خرد بازار بود. با وجود اینکه شدت این خروج نسبت به هفته قبل ۵۴ درصد کاهش یافته اما تراز پول خرد این صنعت برای سومین هفته متوالی منفی شده است.سومین صنعتی که متحمل بیشترین خروج پول خرد شد، محصولات شیمیایی است. تراز پول خرد این صنعت ۶ هفته متوالی است که منفی شده است. شدت این خروج نسبت به هفته دوم بهمن ۵۵ درصد کاهش داشت.نمادهای پالایش، فملی، فولاد، شپنا، شستا، داسوه، شتران، شبندر، فوکا و ومشان بیشترین پول خرد را از دست دادند.کدام صنایع و نمادها بیشترین جذب پول خرد را تجربه کردند؟


در صنایع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، سرمایه گذاریها، بانکها و موسسات اعتباری، سایر محصولات کانی غیرفلزی، انبوه سازی، املاک و مستغلات، سیمان، آهک و گچ، اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، پیمانکاری صنعتی، محصولات غذایی و آشامیدنی و حمل و نقل آبی شاهد ورود پول خرد بودیم.صدرنشین ورود پول خرد صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله بودند. این صندوقها توانستند بیش از ۴۰۵ میلیارد تومان از سرمایه های خرد بازار را به سمت خود جذب کنند. با وجود اینکه قدرت ورود پول خرد به این صندوق ها در هفته سوم بهمن ماه تقریبا یک ششم هفته دوم بهمن بود اما این سومین هفته متوالی است که تراز پول خرد این صنعت مثبت مانده است.
دومین صنعت با بیشترین ورود پول خرد سرمایه گذاریها بود. حقیقی ها برای دومین هفته پیاپی به این صنعت روی خوش نشان داده و حدود ۳۰۵ میلیارد تومان سرمایه به پای آن ریختند. قدرت ورود پول خرد به این صنعت نسبت به هفته دوم بهمن ۵۴ درصد افزایش داشت.
رتبه سوم بیشترین ورود نقدینگی حقیقی به صنعت بانکداری تعلق یافت. این صنعت نیز برای دومین هفته متوالی است که میزبان سرمایه های خرد بازار می شود. با اینحال قدرت ورود این پول نسبت به هفته دوم بهمن ۷۸ درصد کمتر شد.نمادهای سکه رفاه، کارا، کمند، افران، وبملت، ثجنوب، لبخند، اردستان، اعتماد و آوند بیشترین ورود پول حقیقی را تجربه کردند.انتهای خبر

0
0