داسوه

داروسازی‌ اسوه‌

1402/07/04 12:28:15
پایانی:46,450
(0%)
آخرین:45,930
(-1.11%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:322,442
44,13048,770
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2490
45,350
46,970
1,5742
2700
45,340
46,980
1,2001
11,000
45,330
47,500
2,0001
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
3
خرید
13
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,1036,60513,15226,696-
حمایت226,69624,94715,33636,701-
حمایت136,29332,79517,51842,882138,180
P52,88651,13752,88652,886-
مقاومت162,48358,98574,26162,891139,850
مقاومت279,07677,32776,44369,072-
مقاومت388,67385,17578,62779,076-


آخرین اخبار داسوه

نمایش اخبار قدیمی‌تر