داسوه

داروسازي‌ اسوه‌

1401/04/09 14:30:25
پایانی:38,820
(-0.23%)
آخرین:37,750
(-2.98%)

تعداد معاملات:99
حجم:54,164
ارزش معاملات:2.07B
حجم مبنا:386,399
36,97040,850
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1149
37,750
38,200
98,2851
1140
37,720
38,400
200,0002
2534
37,700
38,790
5,4031
51,043(78%)
24(96%)
حجمحقیقیتعداد
65,406(100%)
30(100%)
14,363(22%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 82,562,052 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.98سرانه فروش حقیقی: 84,635,364 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.03
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,46011,00515,50722,920-
حمایت222,92022,19217,00929,799-
حمایت130,47029,01518,50934,050114,020
P40,93040,20240,93040,930-
مقاومت148,48047,02557,53047,809116,960
مقاومت258,94058,21259,03052,060-
مقاومت366,49065,03560,53258,940-


آخرین اخبار داسوه

نمایش اخبار قدیمی‌تر