داسوه

داروسازی‌ اسوه‌

1402/09/15 10:38:13
پایانی:41,080
(0.09%)
آخرین:41,220
(0.43%)

تعداد معاملات:37
حجم:61,900
ارزش معاملات:2.55B
حجم مبنا:375,000
38,99043,090
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,209
41,230
41,800
10,6445
1170
41,220
41,820
1301
1130
41,210
41,890
1,8732
57,600(93%)
20(95%)
حجمحقیقیتعداد
61,900(100%)
11(100%)
4,300(7%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 118,310,400 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.51سرانه فروش حقیقی: 231,168,363 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.95
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
3
خرید
13
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,1036,60513,15226,696-
حمایت226,69624,94715,33636,701-
حمایت136,29332,79517,51842,882138,180
P52,88651,13752,88652,886-
مقاومت162,48358,98574,26162,891139,850
مقاومت279,07677,32776,44369,072-
مقاومت388,67385,17578,62779,076-


آخرین اخبار داسوه

نمایش اخبار قدیمی‌تر