همفکران
1401/01/07
09:16
بورس ۱۴۰۰ زیر ذره بین همفکران

در سالی که گذشت تراز ماهانه نقدینگی حقیقی بازار طی ۱۱ ماه منفی بود و تنها در یک ماه شاهد مثبت شدن این تراز بودیم. سهامداران خرد بازار در حالی طی تیر ماه حدود ۱،۵ همت سرمایه وارد بازار کردند که ...

حقیقی ها چقدر از بازار بردند؟ کدام صنایع و شرکتها متحمل بیشترین کوچ سرمایه های خرد شدند؟ چه سهم هایی بیشترین اقبال را داشتند؟در سالی که گذشت تراز ماهانه نقدینگی حقیقی بازار طی ۱۱ ماه منفی بود و تنها در یک ماه شاهد مثبت شدن این تراز بودیم. سهامداران خرد بازار در حالی طی تیر ماه حدود ۱،۵ همت سرمایه وارد بازار کردند که استراتژی آن ها در ۱۱ ماه دیگر از سال خروج از بازار بود. برآیند ورود و خروج سرمایه های خرد بازار در کل سال ۱۴۰۰ به خروج حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان منجر شد. این در حالی است که حقیقی ها در سال ۹۹ حدود ۵۶ همت سرمایه وارد بازار کرده بودند. در واقع می توان اینگونه تعبیر کرد که کل نقدینگی خردی که در سال ۹۹ جذب بازار شده بود در سال ۱۴۰۰ از بازار خارج شد.
معرفی صنایع و شرکتها با بیشترین خروج نقدینگی حقیقی


صنعت بانکداری اولین صنعتی است که متحمل بیشترین خروج پول حقیقی شد. صنعت فلزات اساسی نیز با اختلاف کمی در رتبه دوم قرار گرفت. پس از آن محصولات شیمیایی، فرآورده های نفتی، سرمایه گذاری ها، بیمه و صندوق بازنشستگی، خودرو و ساخت قطعات، سیمان، آهک و گچ، محصولات غذایی و آشامیدنی و مواد و محصولات دارویی در رتبه های بعدی بیشترین خروج پول حقیقی قرار گرفتند.سهامداران حقیقی در کل سالی که گذشت بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه از صنعت بانکداری خارج کردند. تراز نقدینگی حقیقی این صنعت در کل ۱۲ ماه سال ۴۰۰ منفی بود. این وضعیت به دنبال خروج حدود ۱۴ هزار میلیارد تومانی پول حقیقی ها در سال ۹۹ از این صنعت به وقوع پیوست.


صنعت فلزات اساسی که جایگاه دوم بیشترین خروج پول حقیقی را به خود اختصاص داد در کل دوره ۱۲ ماهه سال گذشته بیش از ۱۰ همت از سرمایه های خرد بازار را بدرقه کرد. تراز پول خرد این صنعت در سال ۹۹ حدود مثبت ۷ همت بود.حقیقی ها در سال گذشته جمعا بیش از ۵ همت سرمایه از صنعت محصولات شیمیایی خارج کردند. در حالی که آن ها در سال ۹۹ بیش از ۱،۶ همت نقدینگی وارد این صنعت کرده بودند. تراز نقدینگی حقیقی ماهانه در این صنعت طی ۸ ماه از سال ۴۰۰ منفی بود و فقط در ۴ ماه مثبت ماند.سرمایه گذاران حقیقی بازار در حالی طی ۱۲ ماه سال گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از صنعت فرآورده های نفتی خارج کردند که طی کل سال ۹۹ بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان وارد این صنعت کرده بودند. تراز پول خرد این صنعت طی ۱۱ ماه از سال قبل منفی بود و فقط در تیر ماه سبز ماند.از مجموع ۱۲ ماهی که پشت سر گذاشتیم طی ۱۱ ماه شاهد خروج پول خرد از صنعت سرمایه گذاری بودیم. تراز نقدینگی حقیقی این صنعت فقط در تیر ماه مثبت بود. حقیقی ها در حالی حدود ۳.۳ همت سرمایه از این صنعت خارج کردند که در کل سال ۹۹ بیش از ۴.۵ هزار میلیارد تومان وارد نمادهای سرمایه گذاری کرده بودند.


از بین نمادها فولاد، فملی، شپنا، وپاسار، وتجارت، برکت، بپاس، فایرا، وملل و وبملت شاهد بیشترین کوچ سرمایه های خرد بودند.


کدام صنایع و شرکت ها بیشترین ورود پول حقیقی را تجربه کردند؟


صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بازار بیشترین جذب نقدینگی حقیقی را داشت. پس از آن به ترتیب صنایع اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، اطلاعات و ارتباطات، قند و شکر، محصولات کاغذی، ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی، پیمانکاری صنعتی، ساخت محصولات فلزی، دباغی و پرداخت چرم و فعالیت مهندسی، تجزیه و تحلیل در جذب سرمایه های خرد بازار بیشترین موفقیت را کسب کردند.حقیقی های بازار که در سال ۹۹ در مجموع حدود ۱۲ همت سرمایه وارد صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بازار کرده بودند طی سال ۴۰۰ نیز حدود ۴،۳ همت نقدینگی وارد این صنعت کردند. البته شدت ورود پول خرد سالانه به این صنعت طی سال ۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۶۴ درصد کمتر بود. ضمنا تراز ورود پول حقیقی ماهانه صندوق ها که از شهریور تا بهمن مثبت شده بود طی اسفند ماه منفی شد.از بین نمادها فسبزوار، تجلیح، فجهان و شفن بیشترین پول حقیقی را به سمت خود کشاندند و صندوق های کیان، کمند، افران، همای، کارا و پارند نیز بیشترین ورود نقدینگی حقیقی را رقم زدند.


انتهای خبر

0
0