کارگزاری آبان
1400/11/24
09:16
📈نفتی ها امروز با قدرت‌نمایی فروشندگان در مدار منفی افت قیمت را تجربه می‌کنند. #شتران، #شپنا، #شبندر، #شسپا، #شبریز، #شبهرن، #شزنگ، #شاوان و #شرانل...

📈نفتی ها امروز با قدرت‌نمایی فروشندگان در مدار منفی افت قیمت را تجربه می‌کنند. #شتران، #شپنا، #شبندر، #شسپا، #شبریز، #شبهرن، #شزنگ، #شاوان و #شرانل با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند. #شراز نیز تک نماد مثبت و متعادل گروه است.


انتهای خبر

0
0